X
کاربر گرامی مرورگر شما از تکنولوژی قدیمی استفاده میکند ! لطفا از مروگرهای بروز دنیا استفاده کنید
Chrome Download - FireFox Download
loader

دندانپزشکی ترمیمی

حفظ زیبایی ظاهر در عین دوام و استحکام ترمیم هدف اصلی این بخش است


خدمات ارائه شده در بخش دندانپزشکی ترمیمی :

در این بخش ترمیم یا پرکردن دندانها با استفاده از انواع مواد و روشهای ترمیم دندان انجام می شود. حفظ زیبایی ظاهر در عین دوام و استحکام ترمیم هدف اصلی این بخش است.

برنامه کاری بخش:

بخش دندانپزشکی ترمیمی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 تا 20:30 فعال می باشد.

پزشکان

روزهای حضور

دکتر حسین پیرگزی

شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه

دکتر سارا ولی زاده

شنبه و یکشنبه و دوشنبه

زهره مرادی

شنبه

شیرین قاسمی

یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه